Rozvrh hodin

 

 

  1.

2.

3.

4.

 5.

Pondělí

Čj

M

Čj

Pv

Vv

Úterý

Čj

M

Pr

Aj

VOL.
PŘED.

Středa

Tv

Čj

Aj

M

Čj

Čtvrtek

Čj

M

Čj

Pr

Hv

Pátek

Čj

Pr

M

Aj

Tv

 

Čj  -  český jazyk

Aj  - anglický jazyk

M -  matematika

Pr - prvouka

Hv - hudební výchova

Vv - výtvarná výchova

Pv - pracovní výchova

Tv - tělesná výchova

Volit. p. - volitelný předmět (dle výběru žáka)

 

Organizace vyučovacích hodin

1. hod. - 8.00 - 8.45

2. hod. - 8.55 - 9.40

velká přestávka 9.40 - 10.00

3. hod. - 10.00 - 10.45

4. hod. - 10.55 - 11. 40

5. hod. - 11. 50 - 12.35