Rozvrh hodin

 

  1 2 3 4 5 6

Pondělí

Čj

M

Vla

Čj

 

Tv

Úterý

Čj

M

Aj

Čj

Pří

 

Středa

Čj

M

Vla

Aj

Vol.
př.*

Dv*

Čtvrtek

Čj

M

Pv

Vv

Hv

 

Pátek

Čj

Aj

M

Čj

Tv

 

 

 

*Volitelný předmět – dramatická výchova

  - výuka dvouhodinová, pouze v lichém týdnu,   

  - v sudých kalendářních týdnech končí děti po čtvrté

    vyučovací hodině.

 

 

Čj  -  český jazyk

Aj  - anglický jazyk

M -  matematika

Pří - přírodověda

Vla - vlastivěda

Hv - hudební výchova

Vv - výtvarná výchova

Pv - pracovní výchova

Tv - tělesná výchova

Vol. př. - volitelný předmět (dle výběru žáka)

 

Organizace vyučovacích hodin

1. hod. - 8.00 - 8.45

2. hod. - 8.55 - 9.40

velká přestávka 9.40 - 10.00

3. hod. - 10.00 - 10.45

4. hod. - 10.55 - 11. 40

5. hod. - 11. 50 - 12.35

6. hod. - 12.45 - 13.30